Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Plan nabave 2017.


Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
Plan nabave 2016.


Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjenje vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn
Pravilnik


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Statut POU  Trogir

FINA

Godišnji financijski izvještaj

Poslovnik Upravnoga vijeća

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. g.

Izjava ravnatelja POU Trogir