Najpovoljnije cijene polaganja vozačkog ispita u Trogiru!

Što čini vozački ispit?

Vozački ispit čini jedinstvenu cjelinu i sastoji se od nastavnih predmeta:

  • Prometni propisi i sigurnosna pravila (PPSP)

  • Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći (PPP)

  • Upravljanje vozilom (UV).

Tko može polagati vozački ispit?

Vozački ispit može polagati samo kandidat za vozača koji je završio osposobljavanje po propisanom programu i ako je navršio broj godina potrebnih za izdavanje vozačke dozvole za kategoriju za koju se osposobio.

Korak po korak

1. PRIJAVA

Polaganje ispita iz pojedinog nastavnog predmeta prijavljuje autoškola putem računalnog programa, a nakon zahtjeva kandidata za vozača. Nakon obrade podataka i izrade naloga za provedbu ispita od strane Hrvatskog autokluba, autoškola dobiva povratnu informaciju na računalu o datumu i vremenu ispita te o tome obavještava kandidata.

Kandidat uz prijavu za vozački ispit mora priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje vozačkog ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta ili priložiti dokaz o uplaćenoj naknadi za polaganje ispita neposredno prije polaganja ispita.

Ispit iz pojedinoga nastavnog predmeta kandidat može prijaviti nakon što završi osposobljavanje prema propisanom programu iz tog nastavnog predmeta te nakon što mu je to stručni voditelj autoškole u kojoj se osposobljavao potpisao i ovjerio u Knjižici kandidata za vozača, osim nastavnog predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, što radi predavač.

2. ROK

Od dana podnošenja prijave za polaganje ispita iz pojedinoga nastavnog predmeta do dana polaganja ispita iz tog nastavnog predmeta ne smije proteći duže od 25 dana.
Kandidat koji ne može pristupiti polaganju ispita obvezan je putem autoškole najkasnije 48 sati prije zakazanog termina polaganja ispita, računajući samo radne dane, Hrvatskom autoklubu odjaviti pristupanje polaganju ispita.
Kandidat koji je na vrijeme odgodio pristupanje ispitu ili mu nije pristupio zbog razloga više sile ili bolesti može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknade.
Kandidat koji nije na vrijeme, odnosno u propisanom roku prijavio odgodu pristupanja ispitu, može pristupiti polaganju ispita bez ponovne uplate naknada, nakon što izostanak potkrijepi pisanim dokazom i pripadajućom dokumentacijom voditelju regionalnog ispitnog centra ili ovlaštenom ispitivaču. U protivnom, ispitu može pristupiti u propisanom roku nakon što ponovno uplati naknadu za polaganje ispita, a koji ne može biti kraći od 7 dana niti duži od 50 dana.

3. MJESTO, DATUM I VRIJEME POLAGANJA

Hrvatski autoklub kao ovlaštena stručna organizacija određuje mjesto, datum i vrijeme polaganja ispita. O mjestu, datumu i vremenu provođenja ispita Hrvatski autoklub obavještava autoškolu putem koje je prijavljen ispit odnosno kandidata u roku tri do pet dana prije održavanja ispita.

Ispit iz pojedinog nastavnog predmeta provodi se po Programu vozačkog ispita u ispitnim centrima i mjestima–gradovima pripadajućih ispitnih centara.