Statut POU Trogir


pučko otvoreno učilište registar ugovora ažuriranje 2024


GFI-POD Godišnji financijski izvještaj poduzetnika
ObrazacPD_94836474830_01012023-31122023
ObrazacPDIPO_94836474830_01012023-31122023
Potvrda GFI 2023.


Dodatak financijskom planu 2024.
dodatak_gfi_2024


Financijski plan 2024.
fin.plan za 2024.g.docx


Plan nabave roba, radova i usluga 2024.
Plan nabave 2024


GFI-POD-2022
GFI-POD-2022
Potvrda GFI 2022.


Potvrda zaprimanja obrasca
ObrazacPD_94836474830_01012022-31122022


Potvrda zaprimanja obrasca
ObrazacPDIPO_94836474830_01012022-31122022


Pravilnik javna nabava
Pravilnik javna nabava


Plan nabave roba, radova i usluga 2023.
Plan nabave roba 2023.


Godišnji plan rada i financijski plan za 2023.
GODIŠNJI PLAN RADA I FIN.PLAN 2023

Bilanca 2021.
BILANCA 2021.


Godišnji plan za 2022.
Godišnji plan za 2022.


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ i izvještaj o raduPučkog otvorenog učilišta Trogir za 2020.g.
IZVJEŠĆE UČILIŠTA ZA 2020.G.


Plan nabave roba, radova i usluga za 2022. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga 2022


GFI-POD 3.0.4. 2020
GFI-POD 3.0.4. 2020


Godišnji program rada za 2021. godinu
godišnji plan za 2021.


Plan nabave roba, radova i usluga za 2021. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga 2021


GFI za 2019.
GFI-POD 3.0.4.(2) bilanca završni 2019.


FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ i izvještaj o raduPučkog otvorenog učilišta Trogir za 2019.g.
IZVJEŠĆE UČILIŠTA ZA 2019.G.


Plan nabave roba, radova i usluga za 2020. godinu
Plan nabave roba, radova i usluga za 2020


Godišnji Program rada i financijski plan Pučkog otvorenog učilišta Trogir u 2019/20. godini
Godišnji plan 2019 i 2020

Financijski izvještaj i izvještaj o radu za 2018. godinu
IZVJEŠĆE-UČILIŠTA-ZA-2018.G.


GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA
GFI-POD POU Trogir 2018


Financijski izvještaj za 2017. godinu
financijski izvještaj za 2017.g.


Godišnji plan i program radaPučkog otvorenog učilišta Trogiru 2018/19. godini
Godišnji plan 2018 i 2019


Plan nabave roba, radova i usluga za 2019. godinu
Plan nabave 2019.


Plan nabave roba, radova i usluga za 2017. godinu
Plan nabave 2017.


Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. godinu
Plan nabave 2016.


Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka
Odluka o imenovanju sluzbenika za zastitu osobnih podataka


Pravilnik za nabavu robe i usluga procijenjenje vrijednosti do 200.000,00 kn, odnosno za nabavu radova do 500.000,00 kn
Pravilnik


Obavijest o nepostojanju sukoba interesa

Statut POU  Trogir

FINA

Godišnji financijski izvještaj

Poslovnik Upravnoga vijeća

Plan nabave roba, radova i usluga za 2016. g.

Izjava ravnatelja POU Trogir