Obala bana Berislavića 15, 21220 Trogir  
Svakim danom od 07:00 - 15:00h

Nazovite nas na 021/881-543

Vizažist/ica

Cilj programa je u cijelosti osposobiti polaznike za samostalno obavljanje poslova vizažiste. Naučite sve o ljepoti u školi za vizažiste, koja vam pruža velike mogućnosti uspjeha.

Mogućnosti zaposlenja

Velike mogućnosti zapošljavanja i samozapošljavanja u kozmetičkim salonima , na revijama,na  svečanim  prigodama, na televiziji,u kazalištu itd…. Pravilnom primjenom stečenog znanja, polaznik će uporabom pudera, rumenila i sjenčenja moći odrediti pravilan make-up za određeni oblik lica, kao i eventualne korekcije.

Program obrazovanja za vizažistu izvodi se kroz skupine i individualne konzultacije.Rad polaznika na praktičnoj nastavi nadzirati će mentor, a polaznik je dužan voditi dnevnik rada.

Teorijski dio nastave u trajanju od 40 sati provodi se u učionici ustanove, a vježbe u trajanju od 30 sati izvode se u specijaliziranoj učionici ustanove. Praktična nastava u trajanju od 60 sati izvodi se u kozmetčkom salonu s kojim ustanova ima ugovor o poslovnoj suradnji.

Sadržaj programa:

  • dnevna šminka
  • poslovna šminka
  • večernja šminka
  • šminka za svečane prigode (vjenčanje, mature i sl.)
  • šminka za modnu fotografiju
  • šminka za modnu reviju
  • šminka za televiziju

Uvjeti za upis:

Završena srednja škola i navršenih 18 godina.


Dokumenti potrebni za upis:

  • svjedodžba o završenom stupnju obrazovanja
  • rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
  • osobna iskaznica ili domovnica

Nakon završetka, program se upisuje u e-radnu knjižicu!