Obala bana Berislavića 15, 21220 Trogir  
Svakim danom od 07:00 - 15:00h

Nazovite nas na 021/881-543

POU Trogir traži maturante i studente za sezonski rad17 ožujka, 2017

PUČKO OTVORENO UČILIŠTE Trogir
traži maturant(ic)e ili student(ic)e za rad tijekom ljetne sezone

Pučko otvoreno učilište Trogir traži maturante(ice) ili studente(ice) za rad/naplatu ulaznica za razgledavanje Kule Kamerlengo i naplatu ulaznica za koncerte i ostala kulturna događanja koje u Kuli organizira Grad Trogir i Turistička zajednica grada Trogira tijekom ljetne sezone (od početka svibnja do kraja listopada).

Tijekom travnja,svibnja, lipnja i rujna, listopada radno vrijeme je u smjenama
09:00 – 19:00 sati (svaki dan).
Tijekom srpnja i kolovoza radno vrijeme je 09:00 – 22:00 (svaki dan).

Ako voliš umjetnost, kulturu, baštinu, odlično pričaš jedan jezik –  engleski ili njemački i komunikativan si JAVI SE !

Plaćanje preko studentskog ili učeničkog  ugovora.

Molimo zainteresirane maturant(ic)e ili studenti(ic)e da dostave molbu u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Trogir, na adresi Obala bana Berislavića 15, Trogir, osobno ili putem e-pošte na poutrogir@gmail.com
Rok dostave prijava 8 dana.

Objavljeno na oglasnoj ploči: Pučkog otvorenog učilišta Trogir,
Obala bana Berislavića 15, Trogir i oglasnoj ploči grada Trogira, web stranici Pučkog otvorenog učilišta, dana 17.03.2017.