Obala bana Berislavića 15, 21220 Trogir  
Svakim danom od 07:00 - 15:00h

Nazovite nas na 021/881-543

Programi osposobljavanja i usavršavanja

Cjeloživotno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje (lifelong education) – označava koncepciju koja obrazovanje promatra kao cjeloživotni proces, a počinje obveznim školovanjem i (formalnim) obrazovanjem te traje cijeli život. Pojam se često zamjenjuje pojmom cjeloživotno učenje, no ta dva pojma nisu istoznačna. Cjeloživotno obrazovanje obuhvaća samo organizirano učenje, a cjeloživotnoučenje  je šira koncepcija koja uključuje i nenamjerno, neorganizirano i spontano stjecanje znanja.

Cjeloživotno učenje

Cjeloživotno učenje odnosi se na “svaku aktivnost učenja tijekom cijeloga života radi unaprjeđenja znanja, vještina i kompetencija u okviru osobnoga, građanskog, društvenog ili profesionalnog djelovanja pojedinca”. Ono obuhvaća učenje u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno).

Koncept cjeloživotnog učenja zamisao je usustavljivanja učenja u svim životnim razdobljima (od rane mladosti do starosti) i u svim oblicima u kojima se ostvaruje (formalno, neformalno i informalno). Učenje je pritom kontinuirani proces u kojem su rezultati i motiviranost pojedinca za učenje u određenom životnom razdoblju uvjetovani znanjem, navikama i iskustvima učenja stečenima u mlađoj životnoj dobi. Uz koncept cjeloživotnog učenja najčešće se vezuju ciljevi ekonomske prirode, primjerice postizanje veće konkurentnosti i trajne zapošljivosti. S druge strane ne smiju se zanemariti jednako važni ciljevi koji pridonose aktivnijoj ulozi pojedinca u društvu. Ti su ciljevi poticanje društvene uključenosti, razvoj aktivnoga građanstva te razvijanje individualnih potencijala pojedinaca.

Kategorije programa osposobljavanja i usavršavanja


Informatika

Još nemate međunarodnu ECDL diplomu o poznavanju rada na računalu? Vrijeme je da to promjenimo. Nudimo Vam program operatera i specijalista s kojim ćete si otvoriti vrata svakog poslodavca! Također pružamo mogućnost polaganja tečajeva za web i grafičkog dizajnera.

Pogledaj programe

Osobne usluge

Sektor osobnih, usluga zaštite i drugih usluga u sebi objedinjuje mnige vrlo raznorodne djelatnosti i zanimanja u kojima je zajedničko to što pružaju različite usluge kako pojedincima tako i poslovnom sektoru.

Pogledaj programe

Poljoprivreda, prehrana i veterina

Područje je znanja koje se ugrađuje u gotovo sve gospodarske djelatnosti. Kako se struktura gospodarstva mijenja prema potrebama potrošaća na domaćem i globalnom tržištu, tako se i struktura znanja i vještina mijenja.

Pogledaj programe

Poslovni programi

Završavanje programa iz ove kategorije daje Vam priliku da steknete osnovna znanja u području računovodstva, knjigovodstva i financija, obzirom da će početkom 2018. nastupiti obveza licenciranja knjigovodstvenih servisa.

Pogledaj programe

Škola stranih jezika

Znanje stranog jezika obogaćuje svakog pojedinca.Izaberi jedan od stranih jezika iz našeg programa obrazovanja i steci svjedođžbu koja se upisuje u radnu knjižicu.

Pogledaj programe

Turizam i ugostiteljstvo

Uz primjenjive obrazovne programe koji potiču stvaranje vještina, turizam i ugostiteljstvo pokretači su rasta drugih djelatnosti u gospodarstvu

Pogledaj programe