Škola stranih jezika - programi osposobljavanja i usavršavanja

Hrvatski jezik za strance (stupnjevi A1-C2)

Nastavni program hrvatskoga jezika za strance usklađen je s europskim smjernicama, a njihov sastavni dio čine europski prihvaćene razine jezičnih kompetencija. U skladu s tim, program navodi jezična znanja, vještine i sposobnosti (jezične kompetencije) koje bi polaznici trebali savladati do kraja pojedinog stupnja, te jezične strukture kojima bi se trebali služiti. Cilj nastave hrvatskog jezika […]

PRIJAVI SE

Verificirani strani jezici

ENGLESKI    NJEMAČKI     TALIJANSKI Programi učenja navedenih jezika temeljen je na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe, koji utvrđuje 6 stupnjeva znanja stranih jezika: Temeljni A1 i A2 Razvojni  B1 i B2 Napredni C1 i C2 Cilj nastave stranih jezika je osposobiti polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama. To znači […]

PRIJAVI SE