Obala bana Berislavića 15, 21220 Trogir  
Svakim danom od 07:00 - 15:00h

Nazovite nas na 021/881-543

Maslinari

Program osposobljavanja u trajanju od 120 sati realizirat će se redovitom nastavom.

KOMPETENCIJE KOJE POLAZNIK STJEČE ZAVRŠETKOM PROGRAMA

  •  Razlikovati, odabrati i koristiti odgovarajuće postupke u uzgoju, berbi, skladištenju i preradi maslina
  •  Koristiti alate i sredstva za poslove maslinara/ke na siguran način
  •  Prepoznati i suzbijati bolesti maslina
  •  Prepoznati svojstva i kvalitetu maslinovog ulja na osnovu boje, mirisa i okusa
  •  Planirati troškove i plasman proizvoda na tržište
  •  Primijeniti pravila zaštite na radu, zaštite od požara i pružanja prve pomoći.