Obala bana Berislavića 15, 21220 Trogir  
Svakim danom od 07:00 - 15:00h

Nazovite nas na 021/881-543

Verificirani strani jezici

ENGLESKI    NJEMAČKI     TALIJANSKI

Programi učenja navedenih jezika temeljen je na Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike Vijeća Europe, koji utvrđuje 6 stupnjeva znanja stranih jezika:

Temeljni A1 i A2

Razvojni  B1 i B2

Napredni C1 i C2

Cilj nastave stranih jezika je osposobiti polaznika za prikladnu komunikaciju na stranom jeziku u raznim situacijama. To znači omogućiti polaznicima postizanje jezične kompetencije u svim jezičnim vještinama: slušanju, čitanju,govornoj interakciji, govornoj produkciji i pisanju.

Nakon svakog završenog stupnja( uspješno položenog pismenog i usmenog ispita) polaznici stječu pravo na Svjedođžbu o znanju stranog jezika za navedeni stupanj s pravom upisa u radnu knjižicu.

Trajanje nastave za svaki modul ( 70 šk.sati ):od listopada do veljače (jesenski ciklus ) i od veljače do lipnja ( proljetni ciklus

 

Termini upisa – tijekom rujna i siječnja